BRF ADLERN MINDRE

Info till mäklare

Här har vi samlat information som mäklare kan ta del av vid försäljning av objekt i föreningen. Kontakta styrelsen för eventuellt kompletterande uppgifter.

Avgifter

I dagens läge är inga avgiftsförändringar planerade framöver då ekonomin i föreningen är mycket god.
Vatten och värme (fjärrvärme) ingår i månadsavgiften tillsammans med ett basutbud av HD TV-kanaler och 300 Mbit/s bredband via ComHem. Även bredband via Bredbandsbolaget finns att tillgå.

Föreningen

  • BRF Adlern Mindre är sedan 2013 skattemässigt en äkta bostadsrättsförening.
  • Föreningen äger marken fastigheten står på.
  • Förteckning över väsentliga investerings- och underhållsåtgärder framgår av sidan Föreningen
  • Det finns en tvättstuga i varje portuppgång. Dessa är belägna i källaren. Nya maskiner installerades 2013. Källare, tvättstugor och soprum målades om 2018.
  • Det finns inga vindar utan alla förråd ligger i källarplan. Inga råvindar existerar hos oss. Det har byggts lägenheter istället vilka blev färdigställda 2012.
  • För närvarande installeras tryckstyrd ventilation inklusive att samtliga ute och frånlufts ventilationskanaler rensas fastigheten. I övrigt planeras inga större förändringar eller byggnationer.
  • Avseende finansiell och övrig information hänvisas till föreningens årsredovisning, se flik Ekonomi.
  • Avseende aktuella stadgar, ordningsregler och ekonomisk plan, se flik Föreningen.

Garage

Fastigheten har ett garage som ligger i källarplan. Platserna är endast tillgängliga för medlemmar i föreningen. Parkeringstillstånd fordras.

Antal garageplatser är sammanlagt 41 platser i garaget varav 4 st är mc platser. Kötiden varierar, men har under de senaste åren varit mellan några månader upp till ett år.

Överlåtelseavtal och upplåtelseavtal

Delat ägande godkänns av föreningen i form av barn och förälder liksom delat boende. Lägst 10% medges. Vi godkänner inte juridisk person som ägare.
Kopior på alla överlåtelseavtal och upplåtelseavtal, inkl bekräftelse på godkänt medlemskap, skall omedelbart, enligt bestämmelser i Bostadsrättslagen, tillsändas:

Brf Adlern Mindre
NABO 1728, FE 617
107 76 Stockholm
Märk kuvertet “Överlåtelseavtal / Upplåtelseavtal”.

Förvaltaren ansvarar sedan för notering i lägenhetsförteckning.

Pantsättningshandlingar

Alla pantsättninghandlingar i original (nya pantsättningar i 2 ex inkl svarskuvert eller avnoteringar) skall omedelbart, enligt bestämmelser i Bostadsrättslagen, tillsändas:

Brf Adlern Mindre
NABO 1728, FE 617
107 76 Stockholm
Märk kuvertet “Pantsättningshandlingar”.

Förvaltaren ansvarar sedan för notering i lägenhetsförteckning samt inskick till kreditinstitut.

Lägenhetsutdrag

Medlemmar och banker kan få ett lägenhetsutdrag genom att fylla i kontaktformuläret på nabo.se/kontakt.

Lägenhetsnummer

Ett vanligt förekommande formaliafel på förmedlingsuppdraget och ibland även på överlåtelsehandlingen vid överlåtelser är att säljaren uppger Skatteverkets lägenhetsnummer i stället för föreningens lägenhetsnummer enligt den registerförteckning som NABO Group AB håller. Är säljaren osäker på detta nummer så framgår det av specifikationen på Avgiftsavin som tillsänds medlemmen varje månad. Handlingarna och därmed köparens medlemsskap kommer inte godkännas med mindre än att dessa uppgifter är korrekta.

(Denna sidan uppdaterades senast den 25 mars 2020)