BRF ADLERN MINDRE

Att tänka på vid renovering & ombyggnation

Information till dig som planerar att renovera eller bygga om lägenheten.

Läs noga i föreningens ordningsregler och stadgar och övriga regler innan du börjar bygga om i din lägenhet. Det finns ganska många saker som man måste ta hänsyn till före och under renoveringsarbete i lägenheten så vi slipper onödiga skador på fastigheten, installationer och felköp av produkter.

För-, om-, och tillbyggnader av lägenheter och uteplatser krävs styrelsens godkännande och ibland även en bygglovsansökan. Bostadsrättshavaren får inte utan styrelsens tillstånd utföra åtgärder i lägenheten som innefattar:

  1. ingrepp i bärande konstruktion.
  2. ändring av befintliga ledningar för avlopp, ventilation, värme, gas eller vatten.
  3. annan väsentlig förändring av lägenheten.

Ritningar över fastigheten finner ni här

Som bostadsrättsinnehavare kan du anlita föreningens tekniska förvaltare NABO för att utföra arbeten i din lägenhet. Samtliga åtgärder som berör din lägenhet faktureras direkt till dig.

Ombyggnad som påverkar ventilation

Vid ombyggnad där ventilationen påverkas ska ett injusteringsprotokoll föras av behörig person som sedan ska lämnas till styrelsen.
Skicka ritningar och beskrivning över vad du önskar göra till styrelsen@adlernmindre.com så återkommer vi när vi granskat dokumenten.

OBS! Föreningen har mekanisk ventilation med gemensamma kanaler, därför är det bara tillåtet att installera kolfilterfläkt vid köksrenovering. Fönstren har en ventil för tilluft. Dessa ventiler ska vara öppna året om för att inte påverka ventilationssystemet negativt.

Att tänka på vid renovering/ombyggnad

Respektera dina grannar

Störande aktiviteter, som bilning, omfattande rivningsarbeten eller ihållande borrande, får bara utföras vardagar 8-18. Entréer och trapphus ska vara fria från byggmaterial.
Städa gemensamma utrymmen i samband med transporter in i eller ut ur lägenheten. Täck även väggar och golv i hissarna så att paneler inte skadas vid materialtransport.

Vattenavstängning

Arbete som kräver vattenavstängning ska anmälas till förvaltaren eftersom fastighetsskötaren utför avstängningen. Avstängningen ska även aviseras vid anslagstavlan i entrén.

Blandare och kranar ska vara typgodkända

Blandare och kranar som installeras i kök och badrum ska vara av god kvalitet för att inte orsaka problem med svängande temperaturer på varmvattnet och risken för vattenskador.

Balkong, terrass och uteplats samt markis

Balkongen/terrassen kan du inreda som du vill innanför räcket. Styrelsen bestämmer vad som kan fästas på husväggen eller på och utanför räcket.
Ueplatserna är enhetliga med en storlek på högst 3×3 m. Rådgör med styrelsen om du har frågor om vad som gäller.

Ytterdörr

Har du en gammal ytterdörr och vill byta den mot en modern säkerhetsdörr från SECOR finner ni beställningsformulär här.