BRF ADLERN MINDRE

Porttelefon &
nyckelbricka

Information kring hur man använder porttelefonen och nyckelbricka. Nyckelbrickan fungerar till entrédörr, soprum, garagedörr, källare samt innergårdsdörr.
Beställning av nyckelbricka/tvättstugecylinder/fjärrkontroll

Nyckelbricka 100 kr/st
Tvättstugecylinder 200 kr/st
Fjärrkontroll 500 kr i deposition
Borttappad fjärrkontroll ersätts av innehavaren med 500 kr

Om du förlorar din bricka ska du anmäla detta till styrelsens mail lassystem@adlernmindre.com för att vi skall kunna spärra behörigheten till brickan, gäller även fjärrkontrollen till garaget.

Ändra namn eller telefonnummer i porttelefonen

Maila lassystem@adlernmindre.com och ange följande:

 • Namn på boende (ok med flera namn)
 • Lägenhetsnummer
 • Önskat telefonnummer
Information om porttelefonen

Porttelefonen är ansluten till det ordinarie telesystemet. Påringning sker genom att trycka på knappen invid lägenhetsinnehavarens namn.

Porttelefon, anrop från entré (hantering för besökare)
 • Tryck på knappen som displayen pekar ut “TRYCK HÄR”.
 • Porttelefonen visar nu en lista med 5 alfabetiska intervall. (exempelvis A-E).
 • Tryck på knappen vid det intervall där efternamnet på den som ska besökas ingår.
 • Navigera vidare tills lägenheten hittats och tryck på knappen intill för att ringa.
 • Hyresgästen svarar och ni kan nu prata.
 • Accepteras ditt tillträde, låses dörren upp.
 • När dörren har låsts upp visas detta i displayen och nyckelhålet blir grönt
 • Öppna dörren och gå in.
 • Nekas tillträde – visas detta i displayen och nyckelhålet blir rött.
Porttelefon (hantering för dig)
 • Besvara uppringningen.
 • Tala med besökaren.
 • Acceptera tillträde. Tryck på 5 på din telefon.
 • Neka tillträde. Tryck # eller lägg på luren.