BRF ADLERN MINDRE

Styrelse & Valberedning

Valberedningen är en grupp medlemmar som får till uppgift att under året arbeta fram förslag till nya kandidater som är lämpliga att sitta i styrelsen.
Valberedning

Karin Sjölin Högkil är valberedningens ordförande samt Erica Balsvik och Aron Saläng är valberedningens ledamöter.