BRF ADLERN MINDRE

Styrelse & Valberedning

Styrelsen verksamhetsåret 2018/2019 samt valberedning.
Årsstämma 2020 framflyttad tills vidare. Mer information till medlemmar i god tid inför stämman.
Styrelsen

LEDAMÖTER
Ordförande: Maria Lind
Sekreterare: Anne Herholz
Ekonomiansvarig: Anita Maréus
informationsansvarig: Jens Hallberg Sandström

SUPPLEANT
Kenneth Hägglund


Styrelsens arbete

Styrelsen har 10-12 styrelsemöten/år, ca 1,5 – 2 timmar per gång.
Styrelsens arbetsuppgifter kan sammanfattas i följande punkter:

  • Se till att bostadsrättsföreningens fastigheter och övriga tillgångar hålls i bra skick.
  • Se till att bostadsrättsföreningen håller ordning på och redovisar ekonomin enligt lagar och regler så att medlemmarna kan känna sig trygga.
  • Ta hand om praktiska frågor som rör bostadsrättsföreningen förutom frågor som är av särskild stor vikt för medlemmarna. Dessa frågor ska behandlas på föreningsstämman där alla medlemmar har chansen att  vara med att påverka.

Styrelseledamöternas funktioner är:

  • Ordförande
  • Sekreterare
  • Ekonomiansvarig
  • Informationsansvarig
  • Suppleant

Alla som sitter i en styrelse kallas ledamöter, stadgarna ger även möjlighet till att ha suppleanter. Om någon ordinarie ledamot får förhinder vid något möte ska en suppleant ersätta ledamoten.


Valberedning

Karin Sjölin Högkil är valberedningens ordförande samt Erica Balsvik och Aron Saläng är valberedningens ledamöter.