BRF ADLERN MINDRE

Styrelse & Valberedning

Styrelsen för verksamhetsåret 2020/2021 samt valberedning.
Årsstämma 2020 hölls 2020-06-09.
Styrelsen

LEDAMÖTER
Maria Lind – ordförande
Anne Herholz – ledamot
Kenneth Hägglund – ledamot
Lotta Lindroth – ledamot

SUPPLEANTER
Jonas Almgrund
Aron Saläng
Kent Wiberg

Styrelsens arbete

Styrelsen har 10-12 styrelsemöten/år, ca 1,5 – 2 timmar per gång.
Styrelsens arbetsuppgifter kan sammanfattas i följande punkter:

  • Se till att bostadsrättsföreningens fastigheter och övriga tillgångar hålls i bra skick.
  • Se till att bostadsrättsföreningen håller ordning på och redovisar ekonomin enligt lagar och regler så att medlemmarna kan känna sig trygga.
  • Ta hand om praktiska frågor som rör bostadsrättsföreningen förutom frågor som är av särskild stor vikt för medlemmarna. Dessa frågor ska behandlas på föreningsstämman där alla medlemmar har chansen att  vara med att påverka.

Styrelseledamöternas funktioner är:

  • Ordförande
  • Sekreterare
  • Ekonomiansvarig
  • Informationsansvarig
  • Suppleant

Alla som sitter i en styrelse kallas ledamöter, stadgarna ger även möjlighet till att ha suppleanter. Om någon ordinarie ledamot får förhinder vid något möte ska en suppleant ersätta ledamoten.


Valberedning

Karin Sjölin Högkil är valberedningens ordförande samt Veronika Andersson.