BRF ADLERN MINDRE

Föreningen

Bostadsrättsföreningen Adlern Mindre bildades 1 februari 2007. I föreningen ingår Norrtullsgatan 9, 11 och 13. Huset är byggt 1937 och omfattar totalt cirka 7600 kvm. Föreningen är äkta och består av 83 bostadsrätter, 2 hyresrätter samt 1586 kvm lokaler och 925 kvm garage med 41 platser.

Styrelse

Styrelsen Adlern Mindre verksamhetsåret 2018/2019.

Valberedning

Engagera dig i föreningsarbetet. Kontakta Valberedningen.

Att bo i bostadsrätt
Förmåner och skyldigheter jag har som bostadsrättsinnehavare.
Läs mer om din bostadsrätt.
Förvaltning

NABO group sköter ekonomisk och förvaltning och dagligt underhåll.

Underhållsplan

Pågående och planerade samt genomfört underhåll.

Fastigheten
Björn Hedvall ritade vår fastighet Adlern Mindre 32. Huset uppfördes 1936–1938. Bostadsrättsförening bildades 2007.
Garage

Björn Hedvall ritade vår fastighet. Bostadsrättsförening bildades 2007.

Lokalhyresgäster

Föreningen hyr ut lokaler till ett brett utbud näringsidkare.