BRF ADLERN MINDRE

Trivselregler

Alla bostadsrättshavare och föreningens hyresgäster ansvarar för ordningen och medverkar till att skapa trivsel. Trivselregler har upprättats för vår gemensamma trevnad.