BRF ADLERN MINDRE

Stadgar

Stadgarna är bostadsrättsföreningens grundläggande regler. Utöver de obligatoriska beskrivs även huvuddragen av de regler vi förhåller oss till i Adlern Mindre 32.
Styrande dokument

Stadgar (antagna 2016)