BRF ADLERN MINDRE

Information om uthyrning i andra hand

För dig som önskar du hyra ut din bostadsrättslägenhet i andra hand har vi samlat information att tänka på före själva uthyrningen.
Så här går du tillväga:

Ansök skriftligt till bostadsrättsföreningens styrelse om att få hyra ut lägenheten i andra hand (ladda ned ansökningsformulär nedan). Det räknas som andrahandsuthyrning även om du inte tar betalt. Ange varför du vill hyra ut lägenheten, till vem och för hur lång tid. Om styrelsen inte går med på att du hyr ut ska de meddela dig skälen till sitt beslut.

Vilka regler gäller?

Medlem har rätt att hyra ut lägenheten i andra hand om du har skäl för upplåtelsen och föreningen inte har någon befogad anledning att vägra samtycke. Det kan t.ex. vara att du ska arbeta eller studera på en annan ort, är borta på grund av sjukdom, militärtjänstgöring eller om du vill provbo med din partner. Om styrelsen avslår din ansökan kan du överklaga till hyresnämnden. Hyr du ut lägenheten utan styrelsens medgivande riskerar du att bli av med nyttjanderätten, då har föreningen rätt att säga upp dig och tvinga dig att flytta.

Bostadsrättsföreningen tar ut  en administrativ avgift för andrahandsupplåtelse av bostadsrättsinnehavaren med 10% av prisbasbeloppet 4730 kr/år, vilket 2020 blir 394 kr/mån.