BRF ADLERN MINDRE

Aktuellt i föreningen

Här finner du som medlem löpande information om vad som sker i föreningen.

Mars 2020

OVK (Obligatorisk Ventilations Kontroll)
OVK arbetet pågår men har fått skjutas fram på grund av coronaviruset, styrelsen informerar mer vid nästa medlemsbrev.

Valberedning
För dig som har tid över och engagemang för att driva vår förening framåt, finns det möjlighet att anmäla intresse av att vara med i styrelsen. Vi behöver personer med kompetens inom ekonomi, projektledning, juridik eller vill arbeta med föreningens hemsida!
Hör av dig för information till Karin Högkil Sjöling som är sammankallande i valberedningen. Norrtullsgatan 11, 5 tr.

Gå med i vår Facebook grupp
Den slutna FB gruppen “Brf Adlern Mindre” ökar i medlemsantal. Detta tycker vi är mycket positivt. Gå med du också! Du får snabb information, kan informera och be om hjälp vid behov.

Låssystem
Den Aptus-bricka du har idag för inpassering via ytterdörrar går även till garagedörren, soprum, källare, tvättstuga, innergårdar och förrådsdörren i garaget.
Aptusbrickor eller fjärrkontroller som tappats bort eller är obrukbara, ska anmälas via mailadressen: lassystem@adlernmindre.com

Uppskjuten garagerenovering
Styrelsen vill meddela att garagerenoveringen kommer skjutas upp till sommaren 2021. En omfattande vattenskada har upptäckts i garaget som måste repareras innan renoveringen.
Vi ber om överseende för eventuella besvär som detta föranleder.