Porttelefonen

Information kring hur man använder porttelefonen.

Inpassering till fastigheten sker genom nyckel, tagg eller porttelefon. Enklast att hantera är taggar och fysiska nycklar medan porttelefon är ett alternativ för de som ofta har besök och vill öppna porten med hjälp av sin mobila telefon.

Om ni har tappat bort taggar och behöver komplettera kan det göras mot en kostnad av 100 kr/tagg. Generellt vill styrelsen omgående veta om taggar försvinner så att dessa kan tas bort från systemet.

Vad gäller telefonnummer för porttelefonen så fungerar både 08-och mobilnummer. Systemet kräver en telefon med tonval, men det är som bekant väldigt ovanligt att telefoner saknar denna funktion.

Skicka uppgifter till styrelsen om era namn ej finns i systemet
Ange följande:
• Namn på de boende (ok med flera namn)
• Adress
• Lägenhetsnummer
• Önskat telefonnummer
Alternativt kan du lämna uppgifterna skriftligt i styrelsen brevlåda på Norrtullsgatan 13.

Information om låssystemet
Porttelefonen är ansluten till det ordinarie telesystemet. Påringning sker genom att trycka på knappen invid lägenhetsinnehavarens namn. Det kan hända att du måste bläddra i namnlistan innan rätt namn visas. Efter klockan 21.00 kan dina besökare enbart kontakta dig genom att slå ditt telefonnummer från porttelefonen, detta för att busringare inte skall kunna störa oss nattetid.

Porttelefon (hantering för besökare)

Porttelefon


Anrop från entré till lägenhet
• Tryck på knappen som displayen pekar ut “TRYCK HÄR”.
• Porttelefonen visar nu en lista med 5 alfabetiska intervall. (exempelvis A-E)
• Tryck på knappen vid det intervall där efternamnet på den som skall besökas ingår.
• Navigera vidare tills lägenheten hittats och tryck på knappen intill för att ringa.
• Hyresgästen svarar och ni kan nu prata.
• Accepteras ditt tillträde, låses dörren upp.
• När dörren har låsts upp visas detta i displayen och nyckelhålet blir grönt
• Öppna dörren och gå in.
• Nekas tillträde – visas detta i displayen och nyckelhålet blir rött.

Porttelefon (hantering för dig)
• Besvara uppringningen.
• Tala med besökaren.
• Acceptera tillträde. Tryck på 5 på din telefon.
• Neka tillträde. Tryck # eller lägg på luren.