Ombyggnationer

Information till dig som planerar att renovera eller bygga om lägenheten.

För-, om-, och tillbyggnader av lägenheter och uteplatser krävs styrelsens godkännande och ibland även en bygglovsansökan. Bostadsrättshavaren får inte utan styrelsens tillstånd utföra åtgärder i lägenheten som innefattar:

  1. ingrepp i bärande konstruktion.
  2. ändring av befintliga ledningar för avlopp, ventilation, värme, gas eller vatten.
  3. annan väsentlig förändring av lägenheten.

Vid ombyggnad där ventilationen påverkas skall ett injusteringsprotokoll föras av behörig person som sedan skall lämnas till styrelsen.
Skicka ritningar och beskrivning över vad du önskar göra till styrelsen@adlernmindre.com så återkommer vi när vi granskat dokumenten.

Injusteringsprotokollet finner ni här

Ritningar över fastigheten finner ni här

För beställning av ny dörr finner ni beställningsformulär här

Som bostadsrättsinnehavare kan du anlita föreningens tekniska förvaltare Valvet Förvaltning AB för att utföra arbeten i din lägenhet. Samtliga åtgärder som berör din lägenhet faktureras direkt till dig.