Löpande nyheter

Här finner du som medlem löpande information om vad som sker i föreningen.

2018-09-11:

Gemensam gårdsstädning, källargångsröjning och cykelutrensning
Vi ses på 11:ans gård kl. 11.00. Föreningen bjuder på grillkorv, dryck och kaffe med kaka.
Container finns på plats för rensning av gemensamma utrymmen och om någon vill bli av med saker i sitt eget källarförråd.

Intresseanmälningar för markis och förädling av innergården
Finns det någon medlem som är intresserad av att vara ansvarig för att ta emot intresseanmälningar för markis och sedan ta in offerter för en gemensam upphandling?
Vi ser även över innergården och tar tacksamt emot förslag och medlemmar som är intresserade av att arbeta med projektet.

Uppfräschning källare, soprum och tvättstuga
Den 15 oktober kommer tvättning och målning av källargångar, tvättstugor och soprum att påbörjas. Håkan Hellströms målerifirma startar arbetet i N13.

Styrelsen tittar på lösningar för elladdare till garaget

Pågående OVK
Vi närmar oss avslut för process med OVK – Obligatorisk Ventilations Kontroll. Inställning av ventilerna kommer ske med början av vecka 42, information kommer senare.


2018-05-31:

Kvartalsbrav BRF Adlern Mindre
Efter föreningens årsstämma som ägde rum den 25 april 2018 har nya styrelsen konstituerat sig enligt följande:
Ordförande: Maria Lind
Sekreterare: Anne Herholz
Ekonomiansvarig: Anita Maréus
Teknisk förvaltning och hemsida: Jens Jonsson
Suppleant: Kenneth Hägglund

Styrelsen har avtackat Ulf och Sophie å medlemmarnas vägnar för deras insats i föreningen.

Pågående OVK
OVK – Obligatorisk VentilationsKontroll. Ombesiktning av ett antal lägenheter behöver göras innan arbetet med att byta ut frånluftsdon kan starta. CIAK Cistern & VVS Projektering AB beräknar att påbörja arbetet under september.

OBS! Det är av största vikt att CIAK får tillgång till lägenheterna för att inte arbetet skallförsenas.

Soprum
Styrelsen anser att problemen med sophanteringen är akut och undersöker olika lösningar. Dörrstängarna till soprummen är justerade och vi undersöker om ventilationen i soprummen kan förbättras.

Renovering av källare och tvättstugor
I augusti påbörjas planeringen att måla och tvätta källargångar och tvättstugor. Arbetet beräknas påbörjas under september. Ytterligare information följer.

Ny dörrskylt
Föreningen har köpt in skyltar ”Ej reklam” till alla lägenheter för att skapa mer harmoni i trapphus. Styrelsen uppskattar om medlemmar använder skylten.

Trivsel
Det är jättetrevligt att innergårdarna används men det är lika viktigt att vi alla respekterar trivselreglerna om att inte ha för hög ljudvolym efter kl. 22.00.


2018-03-20:

Restaurangkedjan Hawaii Poké flyttar in. Här serveras den hälsosamma snabbmatsrätten poké, en form av sushisallad som även går att variera med exempelvis kyckling.