Löpande nyheter

Här finner du som medlem löpande information om vad som sker i föreningen.

2018-05-31:

Kvartalsbrav BRF Adlern Mindre
Efter föreningens årsstämma som ägde rum den 25 april 2018 har nya styrelsen konstituerat sig enligt följande:
Ordförande: Maria Lind
Sekreterare: Anne Herholz
Ekonomiansvarig: Anita Maréus
Teknisk förvaltning och hemsida: Jens Jonsson
Suppleant: Kenneth Hägglund

Styrelsen har avtackat Ulf och Sophie å medlemmarnas vägnar för deras insats i föreningen.

Pågående OVK
OVK – Obligatorisk VentilationsKontroll. Ombesiktning av ett antal lägenheter behöver göras innan arbetet med att byta ut frånluftsdon kan starta. CIAK Cistern & VVS Projektering AB beräknar att påbörja arbetet under september.

OBS! Det är av största vikt att CIAK får tillgång till lägenheterna för att inte arbetet skallförsenas.

Soprum
Styrelsen anser att problemen med sophanteringen är akut och undersöker olika lösningar. Dörrstängarna till soprummen är justerade och vi undersöker om ventilationen i soprummen kan förbättras.

Renovering av källare och tvättstugor
I augusti påbörjas planeringen att måla och tvätta källargångar och tvättstugor. Arbetet beräknas påbörjas under september. Ytterligare information följer.

Ny dörrskylt
Föreningen har köpt in skyltar ”Ej reklam” till alla lägenheter för att skapa mer harmoni i trapphus. Styrelsen uppskattar om medlemmar använder skylten.

Trivsel
Det är jättetrevligt att innergårdarna används men det är lika viktigt att vi alla respekterar trivselreglerna om att inte ha för hög ljudvolym efter kl. 22.00.

 

2018-03-20:
Restaurangkedjan Hawaii Poké flyttar in. Här serveras den hälsosamma snabbmatsrätten poké, en form av sushisallad som även går att variera med exempelvis kyckling.