Löpande nyheter

Här finner du som medlem löpande information om vad som sker i föreningen.

2016-03-28: Förslag till arrendeavtal
Se länk till förslag som avses tas upp på kommande föreningsstämma:
Arrendeavtal

 

2015-08-20: Crossfit Nordic flyttar ut
Från och med 15 augusti välkomnar vi vår nya hyresgäst Urban Ride AB. De tar över lokalen från Crossfit Nordic och kommer att erbjuda tjänster relaterat till inomhuscykling och personlig träning. Viss renovering av lokalen kommer att ske och verksamheten beräknas starta under hösten.

 

2015-08-18: Gruppavtal bredband
Se bifogad fil med instruktioner om hur du aktiverar: Gruppavtal på Bredband

 

2015-08-10: Renovering av terasser på våning 6
Vecka 33 påbörjas renovering av terasserna på våning 6. Vi börjar med uppgång 9 sedan 11 och sist 13. Denna ordning har valts då problemen med vattenläckage från terasserna är som störst i uppgång 9. Respektive uppgång beräknas ta 10-12 veckor att färdigställa men vi kommer att köra vissa delar parallellt. Cirka 2-3 veckor av arbetet innebär rivningsarbete vilket kan komma att medföra höga ljudnivåer för de boende. Arbetet sker endast dagtid.

Information kommer att finnas tillgänglig på anslagstavlan i respektive uppgång. Samordnare från föreningens sida är Gabriel på ESI (vår fastighetsförvaltare). Har ni några frågor vänligen kontakta Gabriel i ett första skede så kan han dirigera er vidare vid behov.

 

2015-06-14: Gruppavtal bredband
På föreningsstämman den 28 maj 2015 beslutades att BRF Adlern Mindre ska teckna ett gruppavtal avseende bredband och telefoni med Com Hem. Avtalet, som träder i kraft den 1 sep 2015, avser en bredbands­anslutning om 100 Mbit/s och omfattar samtliga boende i föreningen. Avtalskonstruktionen är ett avropsavtal, vilket innebär att Com Hem debiterar föreningen 105 kr inkl. moms per månad och hushåll, men det är inget tvång för medlemmarna att använda tjänsten. De medlemmar som i dag har ett individuellt bredbandsavtal med Com Hem kommer – utan några tillkommande kostnader – att kunna ersätta sitt individuella avtal med gruppanslutningsavtalet.

Kostnaden för gruppavtalet ryms inom föreningens nuvarande budget och avtalet kommer därför inte att medföra några ökade kostnader för medlemmarna, varken direkt eller indirekt genom någon avgiftshöjning.

Com Hem kommer i början av augusti att skicka ut information om hur du går tillväga för att ansluta ditt hushåll till gruppanslutningsavtalet.

I dagsläget erbjuder inte Com Hem gruppanslutningstjänster med en hastighet som överstiger 100 Mbit/s, men de medlemmar som vill ha ett snabbare bredband än den gruppavtalstjänst som föreningen har valt, kan välja att uppgradera sitt abonnemang genom att teckna ett individuellt tilläggsavtal med Com Hem.

Prisexempel uppgradering:

Vald gruppavtalstjänst 100 Mbit/s
Uppgraderingsrabatt 349
Tilläggskostnad 250 Mbit 80
Tilläggskostnad 500 Mbit 250

TV-tjänsterna påverkas inte av gruppavtalet. De medlemmar som har egna digital-tv-abonnemang debiteras som vanligt.