Garage – kameraövervakning

Här får du en kort information om övervakning av garaget i BRF Adlern Mindre.

Garaget övervakas av tre kameror.
Det sker ingen realtidsövervakning utan alla rörelser spelas in. Lagring av rörelser sker dels i vårt eget system och dels hos Securitas Direct.

Inträffar en incident kontakta styrelsen snarast. Styrelsen kan därefter antingen själva ta fram bilder alternativt beställa filmen hos Securitas Direct.