Mäklare

Notera, överlåtelser ska sändas per post till:
HSB Stockholm
Servicecenter
112 84 Stockholm

Avgifter
I dagens läge är inga avgiftsförändringar planerade framöver då ekonomin i föreningen är mycket god.
Vatten och värme (fjärrvärme) ingår i månadsavgiften tillsammans med ett basutbud av analoga TV-kanaler och 100 Mbit bredband via Com Hem.  Även bredband via Bredbandsbolaget finns att tillgå.

Föreningen
– BRF Adlern Mindre är sedan 2013 skattemässigt en äkta bostadsrättsförening.
– Föreningen äger marken fastigheten står på.
– Förteckning över väsentliga investerings- och underhållsåtgärder framgår av sidan Föreningen
– Det finns en tvättstuga i varje portuppgång. Dessa är belägna i källaren. Nya maskiner installerades 2013. Källare, tvättstugor och soprum målades om 2018.
– Det finns inga vindar utan alla förråd ligger i källarplan. Inga råvindar existerar hos oss. Det har byggts lägenheter istället vilka blev färdigställda 2012.
– För närvarande installeras tryckstyrd ventilation inklusive att samtliga ute och frånlufts ventilationskanaler rensas fastigheten. I övrigt planeras inga större förändringar eller byggnationer.
– Avseende finansiell och övrig information hänvisas till föreningens årsredovisning, se flik Ekonomi.
– Avseende aktuella stadgar, ordningsregler och ekonomisk plan, se flik Föreningen

Garage
Fastigheten har ett garage som ligger i källarplan. Platserna är endast tillgängliga för medlemmar i föreningen. Parkeringstillstånd fordras. Antal garageplatser är 42 varav 5 är för mc. Kötiden varierar, men har under de senaste åren varit mellan några månader upp till ett år. För mc är det ingen kötid.

Överlåtelser
Delat ägande godkänns av föreningen i form av barn och förälder liksom delat boende. Lägst 10 % medges. Vi godkänner inte juridisk person som ägare.

Som svar på följande frågor: tar föreningen någon överlåtelseavgift, vem betalar denna och vart skickas ansökan om medlemskap? HSB administrerar vår förening så deras regler gäller. Se info för kontakt med HSB här.

Ett vanligt förekommande formaliafel på förmedlingsuppdraget och ibland även på överlåtelsehandlingen vid överlåtelser är att säljaren uppger Skatteverkets lägenhetsnummer i stället för föreningens lägenhetsnummer enligt den registerförteckning som HSB håller. Är säljaren osäker på detta nummer så framgår det av specifikationen på Avgiftsavin som tillsänds medlemmen varje kvartal. Handlingarna och därmed köparens medlemsskap kommer inte godkännas med mindre än att dessa uppgifter är korrekta.

(Denna sidan uppdaterades senast den 7 mars 2019)