Föreningen

Bostadsrättsföreningen Adlern Mindre är en äkta förening som ligger mitt i Odenplans puls.
Organisations nr: 769608-1053.

Fakta
Antal bostadsrätter: 83 st.
Antal hyresrätter: 2 st (32 samt 78 kvm).
Kommersiella lokaler: Total yta om 1586 kvm uppdelat på 13 objekt.
37 bilplatser samt 5 mc-platser.

Styrelsen verksamhetsåret 2018/2019
Ledamöter:
Ordförande: Maria Lind
Sekreterare: Anne Herholz
Ekonomiansvarig: Anita Maréus
informationsansvarig: Jens Hallberg Sandström

Suppleant:
Kenneth Hägglund

Ekonomisk förvaltare: HSB, se Ekonomi
Teknisk förvaltning: Valvet Förvaltning AB

Gjorda underhåll/renoveringar
2009: Byte av elstammar, vatten- och avloppsstammar.
2010: Renovering av fasad samt balkongräcken. Byte av fönster, utsidan.
2011: Byggnation av vindslägenheter.
2012: Modernisering av hissarna. Rökgasfläktar för öppna spisar.
2013: Nya tvättmaskiner och torktumlare. Ommålning trapphus.
2014: Renovering/uppgradering av värmecentralen.
2015: Renovering terrasser samt uppgradering av ventilationssystemet (OVK).
2016: Renovering av altaner på plan 6, installation av kameraövervakning i garaget.
2017: Installation av tryckstyrt ventilationssystem
2018: Ommålning källare och tvättstugor

Nuvarande gällande stadgar, ordningsregler samt ekonomisk plan

Stadgar (antagna 2016)
Trivselregler
Ekonomisk plan 2006

Övriga regler och instruktioner
Se Medlemmar/Styrande dokument, instruktioner & blanketter