Fastigheten

Fastigheten Adlern Mindre 32 består av tre huskroppar; Norrtullsgatan 9, 11 och 13. Huset är byggt 1937 och omfattar totalt av cirka 7626 kvm. I fastigheten finns 83 bostadsrätter, 2 hyresrätter samt 1586 kvm lokaler och 925 kvm garage med 42 platser. Stommen är bärande och bärs upp av pelare samt ytterväggar, vilket innebär att innerväggar ej är bärande.

Ritningar huskropp 13

Våningsplan 13

Fasad gatan 13

Fasad gården 13

Källare 13

Bottenplan 13

Våning 1 på 13

Våning 2-5 på 13

Våning 6 på 13

Ritningar huskropp 11

Våningsplan 11

Fasad gatan 11

Fasad gården 11

Källare 11

Bottenplan 11

Våning 1 på 11

Våning 2-5 på 11

Våning 6 på 11

Vindsplan på 11

Ritningar huskropp 9

Våningsplan 9

Fasad gatan 9

Fasad gården 9

Källare 9

Bottenplan 9

Våning 1 på 9

Våning 2-5 på 9

Våning 6 på 9